Citroen DS 21 1973

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1973.