Citroen DS 23 Pallas 1975

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1975.