Citroen DS21 Pallas 1965

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1965.