Citroen ID19 1966

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1966.