Citroen ID19 1965

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1966.