DS 23 Pallas

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji