Pontiac Trans Am 1978

Detalji restauracije

Detalje restauracije pogledajte u fotogaleriji

Godište: 1978.