Rezervni djelovi

Kako bismo kvalitetno održavali odtimere, osigurali smo i odgovarajuće rezervne dijelove.
Pored originalnih rezervnih dijelova, novih ili rabljenih, dostupni su i visokokvalitetni zamjenski dijelovi za vremešna vozila.